Аудит

В умовах жорсткого конкурентного середовища є актуальним проведення керівництвом підприємства постійного аналізу та контролю виконання маркетингової програми, складеної на основі дослідження і прогнозування ринку, аналізу внутрішнього та зовнішнього стану підприємства, розробки стратегії та тактики поведінки на ринку. Важливу роль в оцінці відповідності маркетингової стратегії наявним потребам підприємства та контролю за її виконанням відіграє аудит. Нагальним завданням керівників є освоєння особливостей проведення маркетингового аудиту на підприємстві та ефективне використання його результатів для коригування своєї діяльності.
Таким чином маркетинговий аудит, як і всі інші види аудиту повинен бути:

  • комплексним — він повинен дос­ліджувати всі головні аспекти маркетингової активності підприємства, до того ж не тільки проблематичні;
  • систематичним — він повинен дос­ліджувати макро- і мікросередовище підприємства, маркетингові цілі і стратегії, маркетингові системи і діяльність, а також мати певний по­рядок і систему;
  • незалежним – реалізація маркетин­гового аудиту повинна бути в ком­петенції незалежних, насамперед зовнішніх експертів, тому що саме це забезпечує вищу ступінь об’єк­тивності;
  • регулярним — менеджери повинні використовувати аудит не тільки в проблемних ситуаціях, а регулярно.

Тільки за умов прийняття менедже­рами цих засад, маркетинговий аудит дає можливість “своєчасно показати проблемні місця і поліпшити марке­тингову систему підприємства

Телефон: +38 (050) 522 88 75

+38 (099) 217 55 15

Офіс: (0322)2393695
 
Email:

Агенство інтернет-реклами adPrime,